Hollandshus skovpart/afd. 1
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-139

Fredningsnr.
141244

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 15 m i diameter 3,0 m høj. Indgravning i siden fra SØ til toppen, med et 2,5 x 2,5 x 1 m stort hul.
Undersøgelsehistorie  (13)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, udgravet Høj. [...] Höjene [sb.] 69-81, 86-87, 90-99, 127-143 ere fredede som liggende i Statsskov.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund høj, 2 x 12 m. Langt hul i toppen deler højen SØ-NV. Bøge i skov.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1979 Museal besigtigelse
Aalborg Historiske Museum
Høj, 2,20 x 18 m. Dyb indgravning fra øst til midten, ca. 1,5 m dyb. Enkelte randsten synlige ved vestsiden.

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3009/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal rekognoscering
Journal nr.: F53-2079
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ændret kortafsætning.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3008/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Planlagt dyrkning
Journal nr.: F53-2079
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-1321
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ændret kortafsætning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)