Skjellet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100202-35

Fredningsnr.
0915141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Lav sænkning i top. Gammel gravning i side mod SØ. Fod afpløjet mod Ø. Græsklædt i granskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skjellet". En Høj i Naaletræstykning, anslaaet 1,8 M. h. I en Hulning i Toppen er iflg. Medd. borttaget mange, godt hovedstore Sten. Bunden er næppe naaet.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,50 x 15 m. Lav Sænkning i Top. Gl. Gravning i Side mod SØ. Fod afpløjet mod Ø. Græsklædt i Granskov.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i kanten af mindte nålebeplantning nær hulvejssystem.

Litteraturhenvisninger  (0)