Skjellet

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100202-44

Fredningsnr.
0915144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,7 x 15 m. Gamle gravninger i top og sider. Bevokset med gl. bøg og krat. Matr.nr. 19a: Høj i skel til matr.nr. 18a af Ørsø.
Undersøgelsehistorie

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skjellet" og Nabolod mod Syd. En Høj, 1,7 M. h., 15 M. br., stærkt medtaget i Overfladen. I Top og Side 4-5 Gravninger, 2-3 M. br., 2/3 M. dybe. I søndre Side Bøgebuske, ellers egnet til Undersøgelse.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,70 x 15 m. Gl. Gravninger i Top og Sider. Bevokset med gl. Bøg og Krat.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
græsklædt høj ved indkørsel til ejendom.