Lindholms Højene
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120608-1

Fredningsnr.
111310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På Lindholm Høje i Nordjylland ligger en stor gravplads med begravelser fra en hen ved 600-årig periode. De ældste grave er fra 400-årene, og de yngste er fra vikingetiden i 900-årene. Limfjorden var i hele oldtiden et vigtigt farvand for rejser til og fra de nordiske lande. Fjorden var i vikingetiden også udgangspunkt for togter til England og resten af Europa. Datidens skibe kunne let sejle op ad Lindholm Å til Lindholm Høje. Her var den sandede jord let at dyrke, men samtidig sårbar over for sandflugt. Omkring år 1100 har sandflugten været så voldsom, at Lindholm Høje blev forladt. Sandet dækkede stenene indtil fortidsmindet blev fredet i 1901 og udgravet i 1950’erne.
Anlæg og datering  (5)
Skibssætning, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Marksystem, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Grav- og boplads og agre på Lindholm Høje.
Undersøgelsehistorie  (13)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lindholms Højene" ere natrulige Bakker. Paa Skraaningen mod SØ ligge tre Sænkninger, hovedsagelig dannede ved Sandflugt, derved er der blottet flere Stenkredse og Skibssætninger. Iøvrigt henvises til Cand. Bahnsons Beskrivelse af disse og deres Udgravning, foretagen i Juli i 1889.

1896 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 373/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grav- og boplads og agre på Lindholm Høje.

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 934/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Under Befæstningsarbejder er fundet Jernaldersgrave.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 458/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Yngre Jernalders Grav og Boplads, undersøgt 1953-58.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1114/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lindholm Høje - grav- og bopladsen fredet 1960.

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 472/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 726/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 731/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0008
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 Analyser af materiale
Lindholm Høje Museet
Udtagelse af 4 jordprøver.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lindholm Høje. Gravplads med stensætninger fra jernalder og vikingetid.

Litteraturhenvisninger  (0)