Jespergaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-3

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tidligere C-høj er overpløjet. Fjernes som fredet fortidsminde. *********************************************** Højrest, 1,5 x 8 m. Overfladen meget ujævn efter gravninger og kreaturers roden. Delvis græsklædt i ager. Centralgrav sikkert urørt.
Undersøgelsehistorie

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,0 M. h., 18 M. br. Østre og søndre Side afgravede, østre tillige indsænket. I Kanten er der iflg. Medd. svære Randsten. Kan til Nød undersøges. Lynggroet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 1,50 x 8 m. Overfladen meget ujævn efter Gravinger og Kreaturers Roden. Delvis græsklædt i Ager. Centralgrav sikkert urørt.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overpløjet høj i ager.