Tvedergaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-6

Fredningsnr.
091528

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: 26a (26d?) Tingl.: 31/8 1899, gdr. P.P. Povlsen Diplom Afmærkn.: MS 1902, Skjoldborg Høj, 3,2 x 24 m. 1,5 m høj brink mod V. Lille afgravning mod N. 1 randsten mod N.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3,2 M. h., 24 M. br. Vestre Side er afgravet og staar nu med en ujævn, 1,5 M. h. Brink. Foden paa de andre Sider let afpløjet; flad Afgravning mod Nv. og lille Hul mod N. Ved n. Fod en Randsten. - Fredlyst; Mærkesten i søndre Side.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1899. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende, kratbevokset høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)