Tvedergaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-7

Fredningsnr.
091527

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/8 1899, gdr. J.P. Andersen Diplom Afmærkn.: MS 1902, Skjoldborg Høj, 2,5 x 26 m. Toppen nedsænket.
Undersøgelsehistorie

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 M. h., 26 M. br., synes at have været overpløjet. Toppen let indsænket. - Fredlyst; Mærkesten i Toppen mod S.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1899. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i udyrket græsparcel i ager.