Blære
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120801-53

Fredningsnr.
141067

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Stenkappe

Fredningstekst
Gravkiste fra stenalder. Stenkiste, 7 m lang, 3,5 m bred og 1,5 m høj over terræn. Kisten er orienteret nord-syd med et smallere indgangsparti i syd. Kisten består af kantstillede sten, 4 i vest, 2 i nord, 3 i øst og 3 i syd, hvor gangen slutter til kisten; gangpartiet består af 1 stor sten i vest og 3 mindre i øst. Selve kisten er dækket af 3 større sten med flad underside, mens gangpartiet er dækket af 2 mindre sten. Gravkisten har været dækket af en høj, men er frilagt ved arkæologisk undersøgelse i 1982.
Undersøgelsehistorie  (10)
1981 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4022/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4022/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal udgravning
Journal nr.: 79
Vesthimmerlands Museum

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4022/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved pløjning har man stødt på en overpløjet høj, ca. 1,50 m høj. Ved prøvegravning konstateredes velbevaret fodkrans og urørt centralgrav. Højen dækket af et stentæppe.

1981 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 79
Vesthimmerlands Museum

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0303
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0303
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravkiste fra stenalder. Stenkiste, 7 m lang, 3,5 m bred og 1,5 m høj over terræn. Kisten er orienteret nord-syd med et smallere indgangsparti i syd. Kisten består af kantstillede sten, 4 i vest, 2 i nord, 3 i øst og 3 i syd, hvor gangen slutter til kisten; gangpartiet består af 1 stor sten i vest og 3 mindre i øst. Selve kisten er dækket af 3 større sten med flad underside, mens gangpartiet er dækket af 2 mindre sten. Gravkisten har været dækket af en høj, men er frilagt ved arkæologisk undersøgelse i 1982.

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F54-1044
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1991 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F54-1044
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)