Benholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-19

Fredningsnr.
091536

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75-2 x 15 m. Mod øst og ved fod mod V gamle gravnin- ger. Top lidt afladet. Bevokset med græs og bøgetræer i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,6 M. h. 15 M. br. I Toppen en Fordybning, 2 M. br., 1/2 M. d.; vestre Side skraat afgravet; i søndre Side en skraa Indgravning til henimod Toppen, 3 M. br., 1/2 M. d. Smaatræer.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75-2 m. x 15 m. Mod Øst og ved Fod mod V. gl. Gravninger. Top lidt affladet. Bevokset med Græs og Bøgetræer i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)