Benholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-20

Fredningsnr.
091537

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75-2 m høj, 16 m bred i NØ-SV, 10 m bred i SØ-NV. Halvdelen af højen afskåret af vej mod SØ. Bred sænkning i top. Bevokset med træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, ca. 2,0 M. h., 20 M. br. Henimod Halvdelen mod S. er skraat afgravet. Centralgraven rimeligvis bevaret. Smaatræer, dog ikke i selve Toppen.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75-2 m. høj, 16 m. bred i NØ.-SV 10 m. bred i SØ.-NV. Halvdelen af Højen afskaaret af Vej mod SØ. Bred Sænkning i Top. Bevokset med Træer.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Træbevokset høj i skel mellem hulvej og ager.

Litteraturhenvisninger  (0)