Funder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130303-64

Fredningsnr.
240977

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,25 x 12-15 m. Beplantet med nåletræer i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 63-68] Høie, middelstore, dels opbrudte, dels kun overpløiede. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,25 x 12-15 m. Beplantet med Naaletræer i Plantage.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I S højside er gravet et hul (ikke nylig). Efter et barns udsagn er det hans far, der har gravet det som barn. Foto EB fra N. Nr. 77 skal flyttes noget længere mod Ø. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-6137
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ændring af kortafsætning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)