Funder

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130303-65

Fredningsnr.
240979

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, ca. 1 x 10 m. Beplantet med nåletræer i plantage. Høj. Noget afpløjet ved SV-lige højfod. Langs Ø højfod er ny´lig tilplantet et læhegn. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
Undersøgelsehistorie

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 63-68] Høie, middelstore, dels opbrudte, dels kun overpløiede. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 x 10 m. Beplantet med Naaletræer i Plantage.

1985 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ændring af kortafsætning.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, ca. 1 x 10 m. Beplantet med nåletræer i plantage. Høj. Noget afpløjet ved SV-lige højfod. Langs Ø højfod er ny´lig tilplantet et læhegn. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Foto, oversigt