Stenholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-175

Fredningsnr.
240993

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,80 (fra Ø) - 0,70 (fra V) x 9 m. Hul i top 2 (i Ø-V) x 1,50 m, 0,25 m dybt. I øvrigt jævn overflade. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (9)
1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-2106
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5120/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5120/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2106
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 0,80 (fra Ø) - 0,70 (fra V) x 9 m. Hul i top 2 (i Ø-V) x 1,50 m, 0,25 m dybt. I øvrigt jævn overflade. Lyngklædt i hede.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med 2x1,5x0,3 m stort hul i centrum, oprindelig sikkert nedgravet til terræn. Flere håndsten i højoverfladen. På 4-cm kortet trykt som en lille kotecirkel. Beliggende på smukt hedeareal med et kær Ø for højen. En bræmme der i V begrænses af kommunevejen og i Ø af en parallelt derned forløbende linie 17 m fra højens vest sydvestlige fod, er for 4-5 år siden nytilplantet med rødgran. Nyplantningen omsluttes af et, ligeledes nyplantet hegn af løvtræer i 3 rækker. Ud over at krænke højens § 53-zone er nyplantningen også beklagelig derved at den omfatter betydelige arealer af oprindelig ganske velbevaret hede, jvfr. NFL § 43 a. En modelflyvebane (trykt på 4 cm kort) syd for højen er mere end 100 m fra denne. Er tinglyst Bevoksning: 1989: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mange sten i overfladen - formentlig stammende fra overfladen. Højen er græsklædt. Højen ligger i græsmark.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mange sten i overfladen - formentlig stammende fra overfladen. Højen er græsklædt. Højen ligger i græsmark.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mange sten i overfladen - formentlig stammende fra overfladen. Højen er græsklædt. Højen ligger i græsmark.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I hede/græsareal. Med hul i toppen som tidligere beskrevet. Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)