Kofoedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-131

Fredningsnr.
51347

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m. Ubetydeligt afgravet langs foden. Lille sænk- ning i østsiden. Træ- og kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En temmelig omfangsrig, men lav Jordhøi; der er gravet i alle 4 Sider, men Centralgraven maa endnu være ubeskadiget. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. Ubetydeligt afgravet langs Foden. Lille Sænkning i Ø-Siden. træ- og Kratbevokset i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i ager. 3,75 x 20 m. Oprindelig større NV og SV. Siderne virker intakte. Noget ujævn overflade, let affladet mod V. Øverste del af højen nedslidt antagelig p.g.a. kreaturer, således at højen kun ligner en lille høj. Større udgravning, 3 x 3 m i Ø-siden. Kan dog være hul efter stor rodvælter. Udfra brud i V-siden virker højen opbygget af sten. Firkantet sokkel omkring højen p.g.a. afpløjning. Der pløjes i en 25 m ØNØ/VSV x 23 m NNV/SSØ firkant omkring højen. Tæt S for højen løber privatvejen til Kofoedgård. Lidt marksten henligger ved højens Ø fod. Højen er helt dækket af kirsebærbevoksning. Dog relativt åben. Underbevoksning af græs i SØ og Ø-siden. Lidt bevoksning af tjørn, brombær og hyld. Enkel kristtørn tæt Ø for højens top. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)