Ørsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-51

Fredningsnr.
091597

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. Toppen affladet. Bevokset med græs og nåletræer i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,2 M. h., 25 M. br., med bred, udjævnet Topflade og Opgang fra Ø. Heri er (før 1864) gravet, men kun fundet svære Sten. Beplantet. 50-53. Fra en af disse Høje hidrører Mus. Nr. 9980 (Bronzedolk m.m.).

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bronzedolken er registreret under sb. 53.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Toppen affladet. Bevokset med Græs og Naaletræer i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)