Præstehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-53

Anlæg og datering

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Afmelding af C-højen på matr.nr. 27aq Ørsø Fjerding, Dronninglund ***************************************************** Datoen 2010-03-02 var knyttet til Tinglysning, men der er ingenting i Tingbogen *************************************************************** "Præstehøj", ca. 2 m høj. Halvdelen mod nord bortgravet, her stejl brink, gamle gravninger i den øvrige overflade. Centralgrav sikkert urørt. Højen er sløjfet.
Undersøgelsehistorie

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Præstehøj", 2,0 M. h., 17 M. br. Tværs over faar i N-S. en nu vel kun 2/3 M. d., men opr. utvivlsomt dybere. 50-53. Fra en af disse Høje hidrører Mus. Nr. 9980 (Bronzedolk m.m.).

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Præstehøj", ca. 2 m. høj. Halvdelen mod Nord bortgravet, her stejl Brink. Gamle Gravinger i den øvrige Overflade. Centralgrav sikkert urørt. Samme Ejer som Nr. 50-51.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overpløjet høj i ager.