Skjern-stenen 1
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130710-130

Fredningsnr.
201173

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatr. kirkegårdsareal, Skjern kirke Skjern-stenen 1 Hvidgråblå granitsten, brudstykke. Højde ca. 96 cm, bredde ca. 77 cm, tykkelse (max.) ca. 14 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "... Osbjørn (?) ... sin ... Haralds ..." Stenen står ved kirkens sydside i det sydøstlige hjørne mel- lem våbenhus og skib. Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Skjern Kirke henstaa 2 Runesten.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4612/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1913
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4612/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1913
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Hvidgråblå granitsten, brudstykke. Højde ca. 96 cm, bredde ca. 77 cm, tykkelse (max.) ca. 14 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "... Osbjørn (?) ... sin ... Haralds ..." Stenen står ved kirkens sydside i det sydøstlige hjørne mel- lem våbenhus og skib. Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4612/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)