Sankt Mikkels Kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130815-216

Fredningsnr.
200978

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Sankt Mikkels kirke Ruinerne af Sankt Mikkels kirke er beliggende under jord- overfladen. Fredningen omfatter det område, som er vist på vedlagte ting- lysningsrids.
Undersøgelsehistorie  (10)
1862 Privat besigtigelse
Journal nr.: 316C
Viborg Museum
Ved anlæggelsen af jernbanen, blev en del af skråningen ned til Søndersø afgravet. Murermester Gullev, fulgte arbejdet og kunne i en beretning dateret marts 1862 (findes på Nationalmuseet), fortælle om fund af skeletter.

1968 Museal prøvegravning
Journal nr.: 316C
Viborg Museum
Fund af skeletter kom regelmæssigt til Stiftsmuseets kendskab, men ingen fagmæssig undersøgelse blev foretaget nu hvor der skulle anlægges en parkeringsplads. Ved undersøgelsen blev en mindre del af kirkegården frilagt.

1976 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F54-198
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1977 Museal udgravning
Journal nr.: 316C
Viborg Museum
Ved undersøgelsen blev et større antal grave undersøgt. I hele det undersøgte område lå gravene tæt. Desuden blev dele af fundamentet til kirken frilagt. Kirken har været ca. 25 meter lang med et ca. 9,5 meter bredt skib i vest og et ca. 8 meter bredt kor uden apsis i øst.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1638/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2371
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2371
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af Sankt Mikkels kirke er beliggende under jordoverfladen.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (1)
Fredningsstyrelsen
Rapport / Fredningsstyrelsen
1984
Vis på bibliotek.dk