Sankt Hans Kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130815-223

Fredningsnr.
200984

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Viborg bygrunde, umatr. gadejord (Nytorv). Sankt Hans kirke Ruinerne af Sankt Hans kirke er beliggende under jordover- fladen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2377
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af Sankt Hans kirke er beliggende under jordoverfladen.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1765/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2377
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Museal prøvegravning
Journal nr.: VSM 09930
Viborg Museum
Ved en større supplerende forundersøgelse af kørevejene omkring Nytorv i Viborg forud for planer om omlæggelse af Nytorv i Viborg, blev der fundet omfattende spor efter den middelalderlige kirkegård under vejarealerne på nord- og østsiden af torvet, samt formodentlig under vejarealerne på sydsiden af torvet. Forholdene under vejarealerne på vestsiden af torvet blev ikke afklaret ved forundersøgelsen. Der blev ikke fundet sikre spor efter fortidsminder ældre end kirkegården.

2014 Museal prøvegravning
Journal nr.: VSM 09930
Viborg Museum
Ved en større forundersøgelse af et ca. 2950 m2 stort areal forud for planer om omlægning af Nytorv i Viborg blev der fundet omfattende spor efter den middelalderlige Sct. Hans kirke og kirkegård, som blev nedlagt i 1529.

2014 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: VSM 09930
Viborg Museum
Sagsbehandling i forbindelse med planer om omlægning af Nytorv i Viborg.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (1)
Fredningsstyrelsen
Rapport / Fredningsstyrelsen
1984
Vis på bibliotek.dk