Sankt Mortens Kirke

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130815-224

Fredningsnr.
200979

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: umatr. gadejord Lille Sct. Mikkelsgade Ejer: Viborg komm. umatr. gadejord. der er flere (private) ejere. Sankt Mortens kirke Ruinerne af Sankt Mortens kirke er beliggende under jord- overfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 324k, 326c og umatrikuleret gadejord, Lille Sct. Mikkelsgade, ud for matr.nr. 324k og 326c, alle af Viborg bygrunde.
Undersøgelsehistorie

1984 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af Sankt Mortens kirke er beliggende under jordoverden. Fredningen omfatter matr.nr. 324k, 326c, og umatrikuleret gadejord, Lille Sct. Mikkelsgade, ud for matr.nr. 324k og 326c, alle af Viborg bygrunde.

1984 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2004 Planlagt byggeri/anlæg
Viborg Museum
Planlagt nedgravning af benzintanke på matr. 326c.

2004 Museal forundersøgelse
Viborg Museum
Ved forundersøgelsen kunne det konstateres, at området var afgravet i forbindelse med etableringen af benzintanken. Kun en enkelt udaterbar grube fremkom.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger

Fredningsstyrelsen
Rapport / Fredningsstyrelsen
Fredningsstyrelsen 1984