Ørsø

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-64

Fredningsnr.
091594

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 14 m. Nordlige trediedel bortgravet i gammel tid. Overflade ujævn. Bevokset med græs.
Undersøgelsehistorie

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,5 M. h., 14 M. br. Det meste af Ovefladen, paa nær Toppen, afgravet 1/2-2/3 M. dybt ved 3 flade Gravninger. Toppen svagt indsænket. Beplantet.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,50 x 14 m. Nordl. Tredjedel bortgravet i gl. Tid. Overflade ujævn. Bevokset med Græs.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet høj i skel mellem have og kreaturindhegning.