Bjerregravstenen 1

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131214-18

Fredningsnr.
191254

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Øster Bjerregrav kirke. (Øster) Bjerrregrav-stenen 1. Blågrå granitsten. Toppen afslået. Højde ca. 270 cm, bredde ca. 180 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Tove rejste denne sten efter sin mand Tomme (?), en (velbyrdig) thegn. Han.... Tvegge Hen".. De to sten (1912-54, 55) står lige øst for våbenhuset på kirkens sydside. Ovennævnte mindesmærker må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 18-19]: Meddelse om - samt sagsbehandling i forbindelse med - fredning af Øster Bjerregrav-stenene 1 og 2 (runesten). Meddelse modtaget på N01 fra FFF (Fortidsmindeforvaltningen), d. 8/9 1982, jvf. F. 53-1914.

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 18-19]: Meddelse om - samt sagsbehandling i forbindelse med - fredning af Øster Bjerregrav-stenene 1 og 2 (runesten). Meddelse modtaget på N01 fra FFF (Fortidsmindeforvaltningen), d. 8/9 1982, jvf. F. 53-1914.

1982 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
(Øster) Bjerregrav-stenen 1. Blågrå granitsten. Toppen afslået. Højde ca. 270 m, bredde ca. 180 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Tove rejste denne sten efter sin mand Tomme (?), en (velbyrdig) thegn. Han ... Tvegge Hen". F. 53-1914.

1982 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten (Ø. Bjerregrav-sten 1), forefundet som beskrevet i fredningstext, bortset fra dennes noget overdrevet angivne højdemål, der dog måske medregner den afslåede top? ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig type fortidsminde, -samspil m. 1912:55.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Står lige øst for våbenhuset på kirkens sydside.