Fussingø Skovdistrikt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131215-74

Fredningsnr.
201277

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 0,5 x 10,0 m. 1 randsten i SØ. I skov.
Undersøgelsehistorie

1982 Museal besigtigelse
Kulturhistorisk Museum Randers

1984 Museal besigtigelse
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1984 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 jour. nr. 5492/84, RFF D. 64/84 og KHM 381-404/82: Samlesager vedr. registrering af gravhøje [sb. 18, 74-96] i Purhus kommune samt ved undersøgelse af kortene over Fussingø Skovdistrikt. Registrering foretaget, i nov. 1982, af Fl. W. Larsen, KHM. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget på N01 d. 7/3 1984. Gravhøj. Jvf. KHM 384/82, RFF D. 64/84 og N01 5492/84. Besigtiget, d. 5/11 1982, af Fl. W. Larsen. [Sb. 74:] Høj: h 0,7 m., d. 14,0 m. flad top. Bevokset med store bøge og græs i gammel bøgebeplantning 1843. Enkelte randsten synlige, der dog ikke syntes at ligge på deres oprindelige plads.

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 0,5 x 10,0 m, 1 randsten i SØ. I skov.

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Randstenen fortsat synlig i SØ. Ved nordfoden en stor bøg. Iøvrigt græs og lidt hindbær.