Fussingø Skovdistrikt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131215-78

Fredningsnr.
201280

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,4 x 14,0 m. Sænkning i toppen med store sten. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 401/82
Kulturhistorisk Museum Randers

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5492/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 jour. nr. 5492/84, RFF D. 64/84 og KHM 381-404/82: Samlesager vedr. registrering af gravhøje [sb. 18, 74-96] i Purhus kommune samt ved undersøgelse af kortene over Fussingø Skovdistrikt. Registrering foretaget, i nov. 1982, af Fl. W. Larsen, KHM. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget på N01 d. 7/3 1984. Gravhøj. Jvf. KHM 401/82, RFF D. 64/84 og N01 5492/84. Besigtiget, d. 5/11 1982, af Fl. W. Larsen. [Sb. 78:] Den sydligste af to Høj: h 1m., d 14 m. flad top med gammelt hul 2 x 3,5 m. øv med bæresten i øst. Skår i nv side med enkelt synlig randsten. Stor bøg i vestenden ellers græsbevoksning i granplantage.

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: D. 64/84
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1986 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2875
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2875
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj 1,4 x 14,0 m. Sænkning i toppen med store sten. I skov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet nogenlunde som beskrevet. Syner højest fra vest. I øst meget udflydende. Stort hul med store sten i toppen (2x3 m.) Ujævne sider. Noget deform. Bevokset med græs og mos.

Litteraturhenvisninger  (0)