Udskovene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131215-87

Fredningsnr.
201292

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 25,0 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 392/82
Kulturhistorisk Museum Randers

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5492/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 jour. nr. 5492/84, RFF D. 64/84 og KHM 381-404/82: Samlesager vedr. registrering af gravhøje [sb. 18, 74-96] i Purhus kommune samt ved undersøgelse af kortene over Fussingø Skovdistrikt. Registrering foretaget, i nov. 1982, af Fl. W. Larsen, KHM. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget på N01 d. 7/3 1984. Gravhøj. Jvf. KHM 392/82, RFF D. 64/84 og N01 5492/84. Besigtiget, d. 10/11 1982, af Fl. W. Larsen. [Sb. 87:] Den nv. af tre. Høj: h 3,5 m., d 25 m. Noget uregelmæssig overflade. Bevokset med høje graner i granplantage med en kælte væltet op på højen.

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: D. 64/84
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 53-2875
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 18, 80-84, 86-89, 91-96 og 100:] Fredning af 17 høje. Diverse dokumenter, kort samt korrespondance ang. fredningen af 17 høje i Ålum sogn. Jvf. FFF jour. nr. F. 53-2875. Tinglyst hhv. d. 30-31/7 1986. Sagen modtaget på N01 d. 4/11 1986.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2875
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2875
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj 3,5 x 25,0 m. I skov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stor høj. Både øst- og vestsiden ser ud til at have været afgravet i gammel tid (nu groet til med græs). Ujævne sider. Bevokset med lave buske og et stort træ ved foden mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)