Fussingø Skovdistrikt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131215-88

Fredningsnr.
201293

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,0 x 15,0 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 393/82
Kulturhistorisk Museum Randers

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5492/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 jour. nr. 5492/84, RFF D. 64/84 og KHM 381-404/82: Samlesager vedr. registrering af gravhøje [sb. 18, 74-96] i Purhus kommune samt ved undersøgelse af kortene over Fussingø Skovdistrikt. Registrering foretaget, i nov. 1982, af Fl. W. Larsen, KHM. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget på N01 d. 7/3 1984. Gravhøj. Jvf. KHM 393/82, RFF D. 64/84 og N01 5492/84. Besigtiget, d. 10/11 1982, af Fl. W. Larsen. [Sb. 88:] Den mellemste af tre. Høj: h 2,5 m., d 14 m. Flot kuplet form. Virker urørt, dog ligger der stor megalit 6 m. vest for højfoden b, h, l 1,10 x 0,70 x 1,20. Bevoksning er græsser, løvkrat, hindbær og andre buske. Ligger i nyplantet granskov, hvor 5 m. reolen ikke er overholdt.

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: D. 64/84
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1986 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2875
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 53-2875
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 18, 80-84, 86-89, 91-96 og 100:] Fredning af 17 høje. Diverse dokumenter, kort samt korrespondance ang. fredningen af 17 høje i Ålum sogn. Jvf. FFF jour. nr. F. 53-2875. Tinglyst hhv. d. 30-31/7 1986. Sagen modtaget på N01 d. 4/11 1986.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2875
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj 2,0 x 15,0 m. I skov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. bevokset med græs og lidt bregner. Beliggende i nåleskov.

Litteraturhenvisninger  (0)