Udskovene

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131215-93

Fredningsnr.
201284

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,0 x 22,0 x 17,0 m, orienteret Ø-V. I skov.
Undersøgelsehistorie

1982 Museal besigtigelse
Kulturhistorisk Museum Randers

1984 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 jour. nr. 5492/84, RFF D. 64/84 og KHM 381-404/82: Samlesager vedr. registrering af gravhøje [sb. 18, 74-96] i Purhus kommune samt ved undersøgelse af kortene over Fussingø Skovdistrikt. Registrering foretaget, i nov. 1982, af Fl. W. Larsen, KHM. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget på N01 d. 7/3 1984. Gravhøj. Jvf. KHM 398/82, RFF D. 64/84 og N01 5492/84. Besigtiget, d. 10/11 1982, af Fl. W. Larsen. [Sb. 93:] Høj: h 2,5 m., d 20. Forstyrret af gammel gravning i top 3 x 2 m. i n-s. Bevokset med gl. bøge og anden bevoksning. Ligger i bøge skov, hvoraf 2 er væltet ind mod den nordre side.

1984 Museal besigtigelse
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 18, 80-84, 86-89, 91-96 og 100:] Fredning af 17 høje. Diverse dokumenter, kort samt korrespondance ang. fredningen af 17 høje i Ålum sogn. Jvf. FFF jour. nr. F. 53-2875. Tinglyst hhv. d. 30-31/7 1986. Sagen modtaget på N01 d. 4/11 1986.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj 2,0 x 22,0 x 17,0 m, orienteret Ø-V. I skov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Med sænkning i toppen mod SØ og en rodvælter mod nord. Bevokset med græs og anden lav bevoksning.