Stenvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-124

Fredningsnr.
201758

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 26,0 m, i øst en randsten 0,8 m høj 0,4 m bred. I sydlige højside en ca. 8,0 x 8,0 m stor nedgravning. Mindre nedgravninger i toppen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1984 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: F. 53-2255
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5686/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5686/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopi af tinglyst fredningsdokument, kort samt div. korrespondance i forb. med fredning af gravhøj sb. 14.01.07-124. Jvf. N01 5686/84 og FFF F. 53-2255.

1984 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2255
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2255
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj 1,7 x 26,0 m, i øst en randsten 0,8 m høj 0,4 m bred. I sydlige højside en ca. 8,0 x 8,0 m stor nedgravning. Mindre nedgravninger i toppen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Randsten mod øst ikke fundet (er evt. skjult under krattet). Nedgravningen er mod SØ. Stejl side mod S/SV. Uregelmæssig og lidt deform høj. Bevokset med lavt krat. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i lysning i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)