Gammelmølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-225

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Fundet på luftfoto
Journal nr.: F. 599-30
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1954 Privat observation fra luftfartøj
Journal nr.: F. 599-30
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4833/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Spor af oldtidsagre på BASIC COVER (1954), registreret i 1984-85 af P. Harder Sørensen. Jvf. FST F. 599-63 samt N01 4833/83 - fundberetning nr. 4833.

2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: 00979
Museum Østjylland
Forundersøgelse forud for råstofindvinding.

Litteraturhenvisninger  (0)