Gammelmølle

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-225

Anlæg og datering

Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1954 Fundet på luftfoto
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1954 Privat observation fra luftfartøj
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Spor af oldtidsagre på BASIC COVER (1954), registreret i 1984-85 af P. Harder Sørensen. Jvf. FST F. 599-63 samt N01 4833/83 - fundberetning nr. 4833.

2019 Museal forundersøgelse
Museum Østjylland
Forundersøgelse forud for råstofindvinding.