Ulsgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-104

Fredningsnr.
091521

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/8 1899, gdrske J.M. Andersen Diplom Afmærkn.: MS 1902, Skjoldborg Høj, 2 x 16 m. Overfladen lidt ujævn. Bevokset med lyng og lidt fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 16 M. Mærkesten i Sydside; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1899. MS (bør rettes).

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratbevokset høj i mindre, vildtvoksende blandingsparcel.