Lynge Gårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140507-17

Fredningsnr.
241611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Rest af runddysse; synes at være den sydlige ende, 10 m lang, største bred- de (mod N) 8 m. I siderne mod Ø og V ses ialt 10 randsten med omtrent lige store mellemrum, spidsende noget til mod S. Henimod N-enden af den bevarede del af dyssen står en større kampesten omtrent ved midten. Selve jordhøjen kun 0,3 - 0,5 m høj. Bevokset med græs og småbuske i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lav Skraaning under høje Bakker findes Resterne af en rund Kreds af store Sten, som omgiver en lav Høi, i hvor Midte ses Rester af et Gravkammer. Af Kreds og Grav ere kun enkelte Sten levnede, og Høien er stærkt ødelagt. [[FM]] Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Runddysse; synes at være den sydlige Ende, 10 m lang, største Bredde (mod N.) 8 m. I Siden mod Ø og V ses ialt 10 Randsten med omtrent lige store Mellemrum, spidsende noget til mod Syd. Henimod Nordenden af den bevarede Del af Dyssen staar en større Kampesten omtrent ved Midten. Selve Jordhøjen kun 0,3-0,5 m høj. Bevokset med Græs og Smaabuske i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt dækket af krat. ***************************************Genbesigtigelse 1986: Besigtiget sept. 1986 af MB og JGB i forbindelse med anmeldelse om hærværk. Højens centrale dele opgravet af børn i forbindelse med hulebyggeri. Se sag i 5. kt. D.d. konstateret, at hullet ikke er tildækket. JGB. 5.5.1987. *************************************** Genbesigtigelse 30.10.1987: Stadig ikke tildækket eller på nogen måde retableret. Ejeren står i begreb med at flytte (ejeroplysning på skema). JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-5485
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
FRST F. 53-5485. Sb. 14.05.07-17. Vedr. rettelse på sognebeskrivelseskortet og fredningskortet af afmærkningen af runddyssen sb. nr. 17 Knebel s. Mols h., Randers (nu Århus) a. = 2416.11. Fra Lyngevej mellem Knebel og Vistoft udgår vest for Lynge Gård en markvej mod sydsydvest. Ovennævnte dysse, der på fredningskortet er vist øst for markvejen og på sognebeskrivelseskortet midt i markvejen, på begge kort lidt for langt mod nord, ligger i virkeligheden vest for markvejen, nogle få meter fra den, og med dyssens centrum 25 m fra midten af Lyngevej. Der vedlægges kopi af et kort i 1:10.000, hvorpå jeg i marken har indtegnet dyssens beliggenhed. Med venlig hilsen Georg Kunwald

1986 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FRST F. 53-5485. Sb. 14.05.07-17. Runddysse (ændring af afsætning). Lynge Gårde. Sb. 14.05.07-17. Brev af 27/05/1986 fra FRST. Modtaget d. 28/5 1986 på N01.

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Museal restaurering
Journal nr.: F 53-6467
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Der var foretaget ulovlig gravning i højen. Højen blev ryddet for krat. Plyndringshullerne blev fyldt op med grus. Ovenpå gruset blev lagt et 10 cm lag med den opgravede højfyld. Højen blev udjævnet med den resterende opgravede højfyld og tilsået med græs. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og småbuske som er slået ned. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i græs/ager.

Litteraturhenvisninger  (0)