Galgehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-105

Fredningsnr.
091522

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1899, gdrske J.M. Andersen Diplom Afmærkn.: MS 1902, Skjoldborg "Galgehøj", 4,2-5 x 32 m. Ujævn overflade. 3 randsten syn- lige. Bevokset med græs og fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Galgehøj", 4,2-5,0 M. h., 32 M. br. Ujævn Overflade; 3 Randsten synlige. Mærkesten i ø. Side, fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1899. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, græs og kratklædt høj i mindre, vildtvoksende blandingsparcel.

Litteraturhenvisninger  (0)