Rapshøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-141

Fredningsnr.
51348

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 10/8 1898. Gdr. Jens Jørgen Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1917, overlærer Tryde. Langhøj, "Rapshøj", 3,5 m høj, 35 m lang i NØ-SV og 24 m bred. Fra NV en tilgroet rende. Træ- og kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre Gravhøi tæt bevoxet med Gravtræer (Rapshøi). Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, "Rapshøj", 3,5 m h., 35 m l i NØ-SV, 24 m br. Fra NV en tilgroet Rende. Træ- og kratbevokset i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj i ager. 3 x 15 m NS x 12 m ØV. "Rapshøj" Ø-del let afskåret i NS. 1/3 del af højen afskåret i V og dyb indgravning i N-del. Spor af 1 m bred grøft fører fra NV indtil højmidten. Højen ligger på en naturlig bakke og er afpløjet til alle sider undtagen i S, hvor en del af den gamle høj endnu er bevaret. Spor af flere sten i højens skrænter. Der pløjes i en 30 m NV/SØ x 22 m NØ/SV firkant omkring højen. Højen ligger Nv-ligt her indenfor. Tæt bevoksning med ask, kirsebær. Enkelte egetræer, tjørn, hyld og røn især i N, Ø og S. Tæt underbevoksning af tjørn og brombær ved S og Ø-siden. Lidt hindbær på højens centrale del ellers mest græsklædt. En del marksten i dynge S og Ø for højen. En del gammelt kvas ved Ø og S fod, lidt ved N fod. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt, set fra SSØ
Oversigt, set fra NV