Skottehøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-112

Fredningsnr.
091517

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

En af "Skottehøje", 1,5 x 11 m. Bevokset med nåletræer i plantage.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 11 M. Beplantet. Højene 111-14 = Skottehøje; søgtes forgæves fredlyste af J. Skjoldborg og i 1907.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af "Skottehøje", 1,50 x 11 m. Bevokset med Naaletræer i Plantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og lyngklædt høj i udyrket areal.