Skottehøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-113

Fredningsnr.
091516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

En af "Skottehøje", 2,5 x 18 m. I top gammel gravning 4 m br. 1,5 m dyb, åben mod NØ. Bevokset med nåletræer i plan- tage.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 18 M. I Toppen en Gravning, aaben mod N., 4 M. br., 1 M. d. Højene 111-14 = Skottehøje; søgtes forgæves fredlyste af J. Skjoldborg og i 1907.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af "Skottehøje", 2,50 x 18 m. I Top gl. Gravning 4 m. bred, 1,50 m. dyb, aaben mod NØ. Bevokset med Naaletræer i Plantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Russiske krigsfanger skal have fundet forskellige kar og metaldele heri og i sb. 108 omkr. 1944-45.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, græsklædt høj i udyrket areal.