Dybro-Dyssen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-80

Fredningsnr.
201760

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Dyssetomt, "Dybro-dyssen". 7,5 m i diameter, 0,6 m høj. I en sænkning midt på højen en flad skråtstillet sten, 2,25 x 1,30 x 0,25 m; under denne dæksten anes en væltet bæresten. Lidt vest for disse to sten findes endnu en sten, 0,9 x 0,6 x 0,2 m. 10 randsten rundt om højen, hvoraf de 5 i syd. Mod øst er højens form noget udflydende. Græs og selvsåede træer i birkelund.
Undersøgelsehistorie

1986 Genstand registreret i privateje
Kulturhistorisk Museum Randers

1986 Privat udgravning
Kulturhistorisk Museum Randers

1986 Museal besigtigelse
Kulturhistorisk Museum Randers

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ny besigtigelse af stedet for udgravning af en dysse i 1958. Dengang fandtes 2 af kammerets sten på plads, der sås 8 randsten, hvoraf 4 antagelig var på oprindelig plads. Der kunne endnu iagttages lidt af stenpakningen omkring kammeret, og uden for randstenene i SSØ lå et stort antal skår i et offerlag. Indenfor randstenene fandtes en brandplet, der ikke kunne dateres.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dyssetomt, "Dybro-dyssen". 7,5 m i diameter, 0,6 m høj. I en sænkning midt på højen en flad skråtstillet sten, 2,25 x 1,30 x 0,25 m; under denne dæksten anes en væltet bæresten. Lidt vest for disse to sten findes endnu en sten, 0,9 x 0,6 x 0,2 m. 10 randsten rundt om højen, hvoraf de 5 i syd. Mod øst er højens form noget udflydende. Græs og selvsåede træer i birkelund.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum