Egens vig
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Sted- og lokalitetsnr.
401275-1

Filer
Slagstok
Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 12800 - 5401 f.Kr.)
Fund af oldsager gennem flere rekognosceringer. Flækker, afslag, kærneøkser, skraber m.m.

Dyreben, Stenalder (dateret 9000 - 1701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (16)
0000 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0013
Kulturstyrelsen
I jægerstenalderen for omkring 7500 år siden var vandstanden 2­3 m lavere end i dag. Hvor stenene står, var der en lille ø, Rønsten, hvor stenalderfolket bosatte sig i kortere eller længere tid. I de vandmættede affaldslag på de undersøiske bopladser er måltidsrester og redskaber af træ ofte bedre bevaret end på samtidige bopladser oven vande. De havopslugte fund­steder er derfor værdifulde kilder til viden om stenalder­folkets dagligliv.

Rønsten er en del af Slots- og Kulturstyrelsens formidlingsprojekt Danmark Oldtid i Landskabet, hvor lokaliteten, der i dag har karakter af national seværdighed, er sikret offentlig adgang og en ny skiltning.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4464/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 4464/82. Gl. Sb. 14.11.01-151. Brev af d. 29/6 1982 ml. Anders Heding, Virum, og N01. Kære Anders Heding, Tak for meddelsen forleden om Deres fund af flækker og marvspaltede knogler på holmen ud for den sydøstlige pynt på Kalø-halvøen. Det viste sig, at museet i forvejen havde registreret en boplads på det angivne sted. ... [Fortsætter.] Vedlagt sagen: Kort med fundsted afsat.

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
SSØ for Kalø. Submarin stenalderboplads med flækker og marvspaltede knogler. J.nr. 4464/82.

1982 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 4464/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Privat opsamling
Journal nr.: 4464/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af flækker og marvspaltede knogler.

1987 Museal rekognoscering
Museet for Syddjurs
I samarbejde med Ebeltoft Museum udfører "Dykkergruppe Ebeltoft" rekognosceringer i Kalø Vig i årene 1986 og 1987. På Rønsten findes redskaber af flint.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 58-166
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Privat opsamling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mellem 1986 og 1989 er der fundet flere genstande af flint, ben og tak på pladsen. Opsamling v. Niels Breiner

1990 Privat opsamling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Slagstok med "ringkøvning" i form af små hugfacetter hele vejen rundt samt med afglattet facet, hvorfra der udgår en 12 mm lang af sprængning. Fundet lige på kanten ud mod stejl skråning på 1½-2 m dybde. Desuden opsamlet en snes kannelerede flækker i blød teknik samt en ophugget flækkeblok.

1991 Museal rekognoscering
Moesgård Museum
Dykkertur med sportsdykkere fra Aqua-Quick sportsdykkerklub, arrangeret af Moesgaard Museum. Fund: 90 flækker 30 afslag 1 brændt flint 2 kærneøkser 2 knoglefragmenter 1 spån 1 skraber 1 flækkekniv 3 østersskaller

2001 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1587
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser

2006 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: AS 15/06
Kulturstyrelsen
Underkæbe, dex., < 30 år. Indsendt af Anders Fischer

2007 Fysisk/kemisk analyse
Journal nr.: AS 15/06
Kalundborg Museum
d13C -15,0; d15N 11,7; indsendt af Anders Fischer

2007 Kulstof 14 datering
Journal nr.: AS 15/06
Kalundborg Museum
7542 +- 44, knogleprøve indsendt af Anders Fischer

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0013
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2010 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5205
Moesgård Museum
Besigtigelse foretaget med midler fra KUAS. Formålet var, at undersøge bevaringsforholdende og erosionen på lokaliteten

Litteraturhenvisninger  (1)
Anders Fischer
Shell middens and coastal resources along the Atlantic facade
2007