Damsted Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-143

Fredningsnr.
091449

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1898 og 18/5 1899 (Gdr. Søren Kristensen) Diplom 1898 Afmærkn.: MS. 1901, Skjoldborg "Damstedhøj", 2,8 x 20 m. Lyngklædt i lille plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Damsted Høj", 2,8 x 20 m. Har været overpløjet. Mærkesten mod S. fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1898. ("Damsted Høj"). MS. (bør rettes).

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krattilgroet, velbeliggende høj i lille blandingsbevoksning i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)