Karmeliterklosteret
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-66

Fredningsnr.
241410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Karmeliterklosteret De under nuværende jordoverflade bevarede levn af karmeliter- klosteret må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (14)
1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.69/84
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1840P
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 502/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Museal udgravning
Journal nr.: 2858
Moesgård Museum
Partiel udgravning af karmeliterklostrets kirke samt dele af kirkegården. Under kirkegården fandtes spor af værkstedsaktiviter fra 1400-årene; antagelig stammende fra selve byggeriet.

1984 Aflysning
Journal nr.: F53-1840
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Til den pr. 15.2.1984 ved deklaration tinglyste fredning på ovennævnte ejendom, bedes vedlagt følgende ændring: Efter arkæologisk undersøgelse, ophæves beskyttelsen i henhold til Naturfredningslovens pargraf 48, for den del af ejendommen matr.nr. 355a Århus bygrunde, der er beliggende mellem Frederiksgade og en linie parallel med gaden 26 m fra gadelinien. For den øvrige del af ejendommen opretholdes beskyttelsen.

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-1840P
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
De under nuværende jordoverflade bevarede levn af karmeliterklosteret må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Formentlig i god stand (underjordisk).

1989 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 3420
Moesgård Museum

1989 Museal udgravning
Journal nr.: 3420
Moesgård Museum

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 65/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ved udgravning i forbindelse med byggeri fremkom 35 skeletgrave (16 undersøgt) tilhørende kirkegården ved det i 1482 oprettede karmeliterkloster. Klosteret er tidligere undersøgt, jfv. FHM j.nr. 2858 og Århus Stifts Årbøger 1981, s. 201-229. Foruden gravene fandtes bosættelsesspor fra nyere tid i form af stolpehuller og gruber.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Karmelitterklosteret.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VIII, 1, Århus Amt
1963