Lille Bjørnlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-145

Fredningsnr.
091448

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1898 og 18/5 1899 (Gdr. Søren Kristensen) Diplom 1898 Afmærkn.: MS. 1901, Skjoldborg Høj, 2,5 x 17 m. Fod beskåret mod V, N og NØ. Lyng- og græsklædt i lille plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Bjørnlund. Høj, 2,5 x 17 M. Foden beskaaret mod V., N. og Nø. Mærkesten mod V., fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1898. MS.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Helt krattilgroet i mindre skovbevoksning i ager. Dog; anseelig høj.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet høj mindre træbevoksning i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)