Hørret Skov IV
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150406-23

Fredningsnr.
26146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Urnebrandgrube, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/7 1972 samt 6/1 1983. Langdysse orienteret NV-SØ 18 x 7 m, ca. 1,25 m høj. Omsat med 46 randsten. Omtrent midt i højen et ovalt dyssekammer bestå- ende af 5 bæresten. Gang mod øst bestående af 3 bæresten i syd, heraf een udenfor randstenskæden. Bevokset med græs og buske. (Restaureret 1976). 1972: Langdysse 1 - 1,50 m høj, 14 m bred og 22 m lang i NNV-SSØ. I højningen rest af kammer 0,80 x 2,25 m stort med 1 endesten mod vest og 2 sten i hver side. Enkelte randsten. Bevokset med træer.
Undersøgelsehistorie  (18)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langhøj i Retn. Nv-Sø, ca. 1 M h., 21 M l., 14 m br. Mod Nv. er afgravet ca. 1,5 M., hvorved ses, at Højningen for en stor Del bestaar af omtrent hovedstore Sten. I Toppen ses Rester af et Kammer med Længderetning vinkelret paa Højens, jvf. hosstaaende Rids. Højen en beplantet. Højene Nr. 22-23 ligger i Hørret Skov, under Wilhelmsborg.

1906 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udflydende, ingen Sten paa Plads.

1964 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F938/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1964 Tinglysning
Journal nr.: F938/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1964 Museal besigtigelse
Journal nr.: 442/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 1,5 x 15 x 22 m (NV-SØ). To Randsten ses. Midt i Højen og på tværs af dennes Længderetning ses Rester af et Kammer, bevaret er en Endesten og 2 sten i hver Langside. Græsklædt med unge Løvtræer i Løvskov. Fredningsværdig.

1972 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 1 - 1,50 m høj, 14 m bred og 22 m lang i NNV-SSØ. I højningen rest af kammer 0,80 x 2,25 m stort med 1 endesten mod vest og 2 sten i hver side. Enkelte randsten. Bevokset med træer.

1972 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 2084/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Museal restaurering
Journal nr.: 1943
Moesgård Museum

1976 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2084/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af langdysse med et tværliggende kammer. Keramik til begge sider for gangåbningen. Under højen en ældre grube, udenfor højen urnebrandgrube med lerkarskår og en stenkiste med et par flækker. Restaurering foretaget.

1976 Museal udgravning
Journal nr.: 1943
Moesgård Museum

1976 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2084/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-256
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Aflysning
Journal nr.: F53-256
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse orienteret NV-SØ 18 x 7 m, ca. 1,25 m høj. Omsat med 46 randsten. Omtrent midt i højen et ovalt dyssekammer bestående af 5 bæresten. Gang mod øst bestående af 3 bæresten i syd, heraf en udenfor randstenskæden. Bevokset med græs og buske i højskov. Restaureret 1976. Tidligere deklaration på 2514:25 aflyses.

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-256
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)