Vilhelmsborg Skov VIII
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150406-57

Fredningsnr.
26144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 12-17 x 1,5 m. Affladet top, her en 3 x 3 m stor, ca. 0,3 m dyb nedgravning. Enkelte store sten i overfladen. Sydsiden afskæ- res af skovdige. Bevokset med græs og gamle bøge i højskov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4103/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4103/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal rekognoscering
Journal nr.: 2479
Moesgård Museum

1981 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4103/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1743
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-1743
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj 12-17 x 1,5 m. Affladet top, her en 3 x 3 m stor, ca. 0,3 m dyb nedgravning. Enkelte store sten i overfladen. Sydsiden afskæres af skovdige. Bevokset med græs og gamle bøge i højskov.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er længst i retningen øst-vest. Diget skærer højen i syd. På højen to store træer - formentlig eg - og en del småt opvækst.

Litteraturhenvisninger  (0)