Torup Gl. Skolelod

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-163

Fredningsnr.
091548

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 20/11 1902 og 9/1 1908, Dronningund sogneråd, fred- ningen tiltrådt af Hjørring amtsråd og af brugeren lærer A. Pallesen. Afmærkn.: MS 1908, Skjoldborg Langhøj, 28 m lang i N-S, 14 m bred, 1,5 m høj. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Ssø-Nnv, 26 M. l., 14 M. br., 1,6 M. h., overpløjet. Vides fordum at have haft Randsten. Fredlyst 1902 som 162; ny Ordning 1907. Om 162-63 se Sag i Museets Arkiv.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj fredlyst 1902 og 1908. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Gyvelklædt langhøj i ager.