Torupled
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-172

Fredningsnr.
091549

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/9 1912 (A/S "Øst-Vendsyssel") Afmærkn.: MS. 1915, Oberst Lund Høj, 4 x 26 m. Kløft tværs over højen fra N-S 4,5 m br. 1,5 m dyb. Bevokset med krat i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,0 x 26 M. Tværs over den i N-S. en 4 1/2 M. br., 1,5 M. dyb Kløft, gravet ca. 1890, hvormed paagældende mente at have naaet Bunden.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1912. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, delvist bøgebevokset gravhøj i skovbryn.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, vegetationsløs høj i lysning i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)