Lange Dejs
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-173

Fredningsnr.
091550

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1898. Husejer Jens Larsen Diplom Afmærkn.: MS. 1901, Skjoldborg Langhøj, "Lange Dys", 80 m l. i ØSØ-VNV, mod V 10 m br. mod Ø 12 m br. 2-2,5 m høj. Mindre brud i siderne. Mod Ø tværskår 2 m br. Rende ved fod efter fjernelse af rand- sten. Bevokset med krat i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
701 mønter (Aarbøger 1884, side 276, fund nr. 13).

1898 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lange Dejs", en Langhøj i Retn. Øsø-Vnv., 80 M. l., mod V. 10, mod Ø 12 M. br. Mod V. ca. 2 M. h; ca 46 M. fra Vestenden stiger Højden til 2,5 M. Ca. 12 M. fra Østenden i Siderne 2 mindre Brud. I Østenden et Tværskaar, 2 M. br. Randsten borttagne i en Fure om Foden, undtagen mod Nv. I østre Ende har iflg. Medd. staaet et ret svært bygget Stenkammer med 1 tynd Dæksten; L. ca. 2 M. Intet Fund. 4 M. østligere, øst for Højen, er ca. 1872 under en stor Sten fundet talrige middelalderlige Mønter. Højen har Mærkesten i søndre Side, fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøjen "Lange Dys" fredlyst 1898. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig langhøj, bevokset af bøgetræer. Offentlig adgang og infoskilt.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vegetationsløs langdysse i bøgeskov. Bevokset af store bøgetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)