Voer Kloster
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160411-81

Fredningsnr.
261122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
VOER KLOSTER Ruinerne af det middelalderlige Benediktiner kloster, der er beliggende under nuværende jordoverflade. Fredningsgrænsen løber mod syd langs landevejen, vest fra afkørslen af landevejen ned til Klostermølle til nærmeste punkt på kanalens sydbred, følger herefter denne til matri- kelskellet mod 9k og løber langs dette til parcel nr. 9k's sydøstlige hjørne, hvorfra det går mod syd til landevejen.
Undersøgelsehistorie  (18)
1570 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Voer kloster for benediktinermunke nævnes første gang 1183, men er formentlig ca. 25 år ældre. Ved reformationen vedblev klosteret at bestå, 1542 blev klosteret verdslig forlening og 1552 overflyttedes munkene til Øm. Ved samme tid lagdes godset under Skanderborg. Omkring 1568 ødelagdes Voer kloster.

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Møllen staar paa den gamle Klostertomt. Ved Hovedbygningens Anlæggelse fandtes en Del Skeletter.

1984 Museal udgravning
Journal nr.: 189/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-701
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 189/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-701
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af det middelalderlige Benediktiner kloster, der er beliggende under nuværende jordoverflade. Fredningsgrænsen løber mod syd langs landevejen, vest fra afkørslen af landevejen ned til Klostermølle til nærmeste punkt på kanalens sydbred, følger herefter denne til matrikkelskellet mod 9k og løber langs dette til parcel nr. 9 k's sydøstligste hjørne, hvorfra det går mod syd til landevejen.

1990 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1704
Horsens Museum
Anlæggelse af ny vandledning.

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1704
Horsens Museum
Kampestensfundament uden mørtel. Løst i fylden munkestensbrokker. På grund af den smalle grøft var det ikke muligt at bestemme fundamentets orientering, men det tolkes forsigtigt som hørende til klostrets vestfløj.

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/90-25
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2002 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1704
Horsens Museum

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Horsens Museum
Se beskrivelse i Danmarks kirker, Voerladegård sogn.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2122-0292
KUAS, Fortidsminder

2003 Museal udgravning
Journal nr.: 1704
Horsens Museum
I forbindelse med forskellige mindre ledningarbejder blev gravearbejder fulgt og der registreredes et lille udsnit af mur, fundament og murværk opført i munkesten. Ud fra tegl fundet i fylden ved fundamentet dateres det til høj-/senmiddelalder. Ligeledes registreredes de forskellige opfyldningslag i grøfterne.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Museal besigtigelse
Journal nr.: HOM 3021
Horsens Museum
Se besigtigelsesnotat vedr. kapitæl.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voer Kloster. Ruin under jorden.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VIII, 2, Skanderborg Amt
1964