Hjortsballe
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-270

Fredningsnr.
251053

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Markrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: 14 MS, 1909. 2510-53 til 66: 14 røser, formentlig rydningsbunker, hver forsynet med en MS; ligger på et hedeareal mellem nyplantet skov og ager, på hvilket også andre røser ses. Det pågældende areal er ca. 1 td. land stort.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] Forøvrigt er den nordre Del af Lodden meget opfyldt med Stenrøser [sb. 270 samt 270A-P] som paa [Matr.] Nr. 1b [se sb. 265] og af samme Størrelse. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Tekst jvfr. Sb 270].

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse hvis centrale del er totalt udgravet og fremtræder som et 3 x 2 m stort, ca. 0,5 m dybt krater. Udkastede sten ses omkring røsen. I krateret en stor gammel pilebusk. M.S. Mangler. Den forefindes opgravet og henlagt på en ikke-tinglyst røse umiddelbart N for et vejspor i hedearealets nordlige (eller nordøstlige) spids. Ej foto p.gr.a. busken, der helt skjuler røsen. § 53: Ny grusvej (E) Fælles nyberejsningstekst for fredningsnr. 2510:53-66 inkl.: Vedrørende sb.nr. 270 som helhed: Sb 270 omfatter fredningsnumrene 2510: 53-66 inkl., beskrevet som 14 røser. Disse har altså hver sit fredningsnr., men er samlet under ét sb.nr. Der existerer ingen individuel fredningsbeskrivelse af de enkelte røser. Den eneste identifikationsmulighed tilgængelig v. nyberejsn. var derfor afsætningen på mb af de 14 røser. Denne afsætning var vanskelig at få til at stemme overens med de faktiske forhold i felten. Dels var røserne sløret af høje, udgåede ørnebregner, dels var der ud over de 14 tydeligste røser endnu flere røser (som også nævnt i fredningstext) samt flere umiskendelige digevoldinger. Endnu flere røser og digevoldinger findes i nåleskovene N og Ø for den lille hedeenklave med de fredede røser. De forhåndenværende røser nummereredes, så de bedst muligt modsvarede den på mb angivne afsætning, og beskrevet her under de således tildelte numre (disse skrevet med vandfast speedmarker på de enkelte røsers M.S.). Det bør undrsøges, om der i sb ligger beskrivelse af de enkelte røser under underbenævnelserne d-r. Gør der det, bør nyberejsningens beskrivelse justeres til overensstemmelse med sb. Herudover bør området opmåles og samtlige fortidsminder afsættes. Der er, tilsyneladende inden for de sidste få år, anlagt en grusvej N/S igennem området og førende tæt forbi de fredede røser V for disse. Derved er § 53 krænket for samtlige røsers vedkommende, foruden at flere ikke-fredede røser og voldinger er beskadigede. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Røsen er bevokset med revling, græs, mos og ene.

Litteraturhenvisninger  (0)