Hjortsballe
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-270

Fredningsnr.
251055

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Markrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: 14 MS, 1909. 2510-53 til 66: 14 røser, formentlig rydningsbunker, hver forsynet med en MS; ligger på et hedeareal mellem nyplantet skov og ager, på hvilket også andre røser ses. Det pågældende areal er ca. 1 td. land stort.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] Forøvrigt er den nordre Del af Lodden meget opfyldt med Stenrøser [sb. 270 samt 270A-P] som paa [Matr.] Nr. 1b [se sb. 265] og af samme Størrelse. Bevoksning: 1988: Græs og Lyng

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Tekst jvfr. Sb 270].

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret, kuplet røse. § 53: Ny grusvej. Fælles nyberejsningstekst for 2510:53-66 inkl. vedr. sb 270 som helhed er indtastet på 2510:53. Bevoksning: 1988: Græs og Lyng

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)