Hjortsballe
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-270

Fredningsnr.
251066

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Markrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: 14 MS, 1909. 2510-53 til 66: 14 røser, formentlig rydningsbunker, hver forsynet med en MS; ligger på et hedeareal mellem nyplantet skov og ager, på hvilket også andre røser ses. Det pågældende areal er ca. 1 td. land stort. ny c Røse. § 53: Ny grusvej. Fælles nyberejsningstekst for 2510:53-66 inkl. vedr. sb.nr. 270 som helhed er indtastet på 2510:53.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] Forøvrigt er den nordre Del af Lodden meget opfyldt med Stenrøser [sb. 270 samt 270A-P] som paa [Matr.] Nr. 1b [se sb. 265] og af samme Størrelse. Bevoksning: 1988: Lyng

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Tekst jvfr. Sb 270].

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Underskrevne sogneråd for Them kommune pålægger herved det på hoslagte rids viste, 13320 m2 store, areal af den vestlige del af kommunens ejendom matr. nr. 2f Hjortsballe by, Them sogn, følgende fredningsbestemmelser: Arealet, på hvilket ligger 14 med fredningssten forsynede stenrøser, må ingensinde dyrkes, bebygges eller beplantes. Lyngbevoksningen må ikke slås eller afbrændes, og der må ikke på arealet graves efter grus, sand eller sten, ligesom der ikke må tilføres sten eller affald. Påtaleretten tilkommer sognerådet, Nationalmuseet og fredningsnævnet for Skanderborg amt. Deklarationen kan tinglyses som hæftelse for ejendommen uden udgift for kommunen.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)